Kierowca operator wózków jezdniowych

11.01.2021

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Koszt szkolenia 650 zł od osoby, czas 44h.

W cenę szkolenia wliczono niezbędne materiały szkoleniowe które słuchacz otrzymuje na własność oraz egzamin przed Komisją UDT.

Po ukończonym szkoleniu słuchacz przystępuje do egzaminu kwalifikacyjnego  przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Pozytywny wynik egzaminu pozwala uzyskać uprawnienia UDT  do obsługi wózków jezdniowych wszystkich typów z wyłączeniem specjalizowanych.

 

 
 
 
Szczegółowe informacje oraz zapisy:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Zabrzu
ul. Park Hutniczy 13, 41-800 Zabrze
tel.: 32 271-10-58
e-mail: zabrze@zdz.katowice.pl