Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

2.03.2020

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki oraz praktyki metodycznej.

Po ukończeniu kursu z wynikiem pozytywnym kursant uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, który uprawnia go do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu.

Szkolenie rozpoczynamy po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników.

Cena kursu wznosi 1000 zł,

Czas trwania: 48 godz.

 

Nasz program kursu został zatwierdzony przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

 

Szczegółowe informacje oraz zapisy:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Zabrzu
ul. Park Hutniczy 13, 41-800 Zabrze
tel.: 32 271-10-58
e-mail: zabrze@zdz.katowice.pl