Ogrodnik terenów zieleni 21.06.2021

8.06.2021

Kurs: „Ogrodnik terenów zielonych"

Kurs „Ogrodnik terenów zielonych” przygotowuje do samodzielnego projektowania ogrodów, wykonywania nasadzeń i przeprowadzania prac porządkowych związanych z pielęgnacją terenów zielonych.

Celem jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania prac ogrodniczych przy zakładaniu i pielęgnowaniu terenów zieleni oraz do zaprojektowania zagospodarowania zielenią ogrodów.

  • Ilośc godzin: 40h
  • Koszt: 600,00 zł/osoba
  • Tryb kursu: stacjonarny

 

Zapraszamy do kontaktu:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Zabrzu
ul. Park Hutniczy 13, 41-800 Zabrze
tel.: 32 271-10-58,697 818 745
e-mail: zabrze@zdz.katowice.pl