Rejestratorka medyczna - online 14.06.2021

14.05.2021

Zapraszamy na zdalne zajęcia prowadzone na platformie Webex.

 

Serdecznie zapraszamy, gwarantujemy ciekawe zajęcia i dużą dawkę niezbędnej wiedzy.

 

Ze strony technicznej, zapewniamy niezbędną wiedzę w jaki sposób połączyć się z platformą i ją użytkować. 

 

Czas: 30 godzin 

cena: 500 złotych.

 

Absolwent kursu:

- potrafi zorganizować pracę na stanowisku rejestratorki medycznej;

-  zna i stosuje zasady funkcjonowania jednostek metodycznych

- obsługę programy medycznych

- stosuje podstawy psychologii oraz socjologii, związane z pracą z pacjentem/klientem jednostek ochrony zdrowia;

- zna odpowiedzialność za wykonywaną pracę;

- prowadzi dokumentację medyczną, związaną ze świadczeniem usługi medycznej w świetle obowiązujących wytycznych NFZ;

- stosuje reguły gromadzenia oraz przechowywania danych wrażliwych

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE

 

Szczegółowe informacje oraz zapisy:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Zabrzu
ul. Park Hutniczy 13, 41-800 Zabrze
tel.: 32 271-10-58, 697 818 745
e-mail: zabrze@zdz.katowice.pl