Kierowca operator wózków jezdniowych - przygotowanie do egzaminu

1.02.2023

Przygotowanie słuchaczy do egzaminu w jednostce dozoru technicznego w celu uzyskania zaświadczenia w kategorii II WJO - wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych.
Osoba przystępująca do szkolenia uzupełniającego powinna legitymować się zaświadczeniem ukończenia kursu dla kierowców – operatorów wózków jezdniowych napędzanych, zrealizo-wanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. nr 70, poz. 650, ze zmianą: Dz. U. 2003, nr 65, poz. 603).

Uczestnikiem kursu może być osoba, przygotowująca się do ponownego egzaminu w celu uzyskania zaświadczenia w kategorii II WJO.


  • Ilośc godzin:8h
  • Koszt: 450,00 zł/osoba

 

Dodatkowe informacje i zapisy;

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Zabrzu
ul. Park Hutniczy 13, 41-800 Zabrze
tel.: 32 271-10-58, kom 697 818 745
e-mail: zabrze@zdz.katowice.pl