Kosztorysowanie robót budowlanych

2.02.2024

Zapraszamy na kurs 'Kosztorysowanie robót budowlanych"

Wymagania od kandydata: Co najmniej średnie wykształcenie zawodowo-techniczne (technikum budowlane) oraz umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym.

Absolwent po ukończonym kursie:

  • zna sposoby zlecania robót budowlanych
  • potrafi wykonać normy kosztorysowania
  • wykonuje kalkulację kosztorysową
  • sporządza umowy na wykonanie robót budowlanych
  • obsługuje program do kosztorysowania Norma PRO

Ilośc godzin: 40h
Koszt: 1200,00 zł/osoba

Dodatkowe informacje i zapisy;

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Zabrzu
ul. Park Hutniczy 13, 41-800 Zabrze
tel.: 32 271-10-58, kom 697 818 745
e-mail: zabrze@zdz.katowice.pl