Rejestratorka medyczna 29.09.2022 godz. 16.00

19.09.2022

Kurs ma na celu przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze rejestratorki medycznej. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, chcących pracować w branży medycznej, lubiących pracę z ludźmi.

Szkolenie kończy się uzyskaniem Zaświadczenia o ukończeniu kursu wydawanego na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne z zakresu obsługi programów informatycznych, opanowania zasad rozliczeń usług z NFZ, zasad komunikacji oraz organizacji pracy na stanowisku rejestratorki, podstaw psychologii, odpowiedzialności cywilnej personelu medycznego za wykonywane usługi medyczne, zasad prowadzenia dokumentacji medycznej, gromadzenia i przechowywania danych wrażliwych.

  • Ilośc godzin: 30h
  • Koszt: 500,00 zł/osoba

 

Dodatkowe informacje i zapisy;

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Zabrzu
ul. Park Hutniczy 13, 41-800 Zabrze
tel.: 32 271-10-58, kom 697 818 745
e-mail: zabrze@zdz.katowice.pl